Tsutomu Suzuki

associate professor Tohoku Gakuin University